Slovníček pojmov

Připravili jsme slovník nejčastější pojmů v e-mail marketingu a systému Mail Komplet, na které se nás ptáte. Pokud nenajdete to, co hledáte, nebojte se zeptat, budeme rádi, když nám pomůžete slovník rozšiřovat.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

A/B testovanie
Jedná sa o marketingovú metódu spočívajúcu v testovaní určitej kampane. Táto kampaň má niekoľko testovacích variant, ktoré sa môžu líšiť napr. v predmete, mene odosielateľa, čase rozosielania. Varianta A kampane je zaslaná prvej polovici adresátov, varianta B polovici druhej. Sledujeme, ktorá varianta je úspešnejšia a ktoré prvky úspešnosť ovplyvnili.
 
Anti-spamová previerka
Pred odoslaním kampane z nášho systému Mail Komplet môžete preveriť váš e-mail pomocou tzv. anti-spamovej previerky a eliminovať negatívne prvky, kvôli ktorým môžu niektorí e-mailoví klienti klasifikovať váš e-mail ako SPAM.
 
API
Application programming interface. Ide o cestu, ako prepojiť webovú aplikáciu s inou aplikáciou (napr. jadro Mail Kompletu s vašou aplikáciou), následne odpadá nutnosť prihlasovania z webového rozhrania, pretože užívate vlastné rozhranie.

B

Bounce
Jedná sa o nedoručené e-maily. Rozlišujeme tvrdé chyby (Hard bounce rate), kedy dôvodom nedoručenia e-mailu je neexistencia adresy a mäkké chyby (tzv. Soft bounce rate). U Soft bounce nedoručenie e-mailu pozostáva v odmietnutí napr. z dôvodu preplnenej kapacity schránky.
 
Bounce rate
Značí podiel nedoručených e-mailov.
 
Black list
Zoznam špecifických e-mailov alebo IP adries blokovaných poskytovateľom e-mailovej schránky alebo spamovým filtrom.

C

Click through rate (CTR)
Podiel emailov, u ktorých došlo k prekliku cez odkaz.
Ako sa meria miera prekliknutia?
 
CSV
Jednoduchý textový formát dokumentu, ktorý je zložený z riadkov, ako oddeľovač slúži čiarka (,) či iné znaky (napríklad bodkočiarka, tabulátor). Vďaka svojej jednoduchosti sa používa pre výmenu informácií medzi rôznymi systémami (tu napríklad k prenosu kontaktov do systému Mail Komplet).
 
CTA
Call to action - po slovensky výzva k akcii. Ide o spôsob, ako podporiť užívateľa k okamžitej reakcii - napríklad "nakúpte ihneď so zľavou", "navštívte našu predajňu". CTA môže mať podobu tlačidla, baneru, grafického zobrazenia alebo čistého textu. Cieľom CTA je konverzácia.

D

DKIM
DomainKeys Identified Mail  je nástroj podporujúci detekciu podvrhnutých e-mailov. Jedná sa o formu elektronického podpisu, kedy je k odchádzajúcemu e-mailu pridaná hlavička s privátnou časťou kľúča a do txt záznamu DNS domény zapísaná verejná časť kľúča. Príjemca e-mailu pomocou verejnej časti v txt DNS overí platnosť podpisu. Vďaka DKIM je teda možné poznať, že bol e-mail odoslaný skutočne z odosielateľovej domény, že nebol nijako modifikovaný. Navyše je e-mail zvýhodnený spamfiltrom ako overený, teda je výrazne nižšia pravdepodobnosť, že skončí v spame.
 
DNS
Domain Name System. Jedná sa o hierarchicky usporiadaný systém doménových mien. Realizuje sa cez DNS servery. Slúži pre prevod doménových adries na IP adresy.
 
Doménový směrovač
Umožňuje merať a vyhodnocovať požadované reakcie užívateľov (napr. počet otvorených e-mailov, monitoring preklikov, počet odhlásení z odberu newslettra atď.) Viac sa dočítate v našom článku K čomu slúžia doménové smerovače?
 
Double Opt-in
Dvojité potvrdenie. Po zadaní e-mailu do formulára na webe dostane užívateľ potvrdzujúci e-mail. Až po jeho potvrdení je zaradený do zoznamu. Dnes je to najpreferovanejšia možnosť.

E

Editor
Nástroj pre úpravu textu. Mail Komplet ponúka intuitívny Šikovný drag and drop editor a WYSIWYG editor. V oboch editoroch tvoríte, upravujete a navrhujete obsah svojich kampaní, s tým rozdielom, že Šikovný drag and drop editor je užívateľsky veľmi prívetivý a jednoduchý, prácu v ňom zvládne aj úplný začiatočník. Za niekoľko minút môžete mať vytvorený svoj prvý newsletter. K práci v WYSIWYG editore sú potrebné aspoň základné znalosti HTML. Naše editory si môžete rovno VYSKÚŠAŤ.
 
E-mailový klient (poštovní klient)
Je počítačový program, ktorý slúži k prijímaniu, odosielaniu a správe elektronickej pošty (e-mailov). Medzi najznámejšie patrí napr. MS Outlook a Thunderbird.
E-mailingový nástroj
Nástroj pre rozosielanie hromadnej pošty, alebo aplikácie pre e-mail marketing. Unikátne aplikácie,
ako napr. Mail Komplet, špeciálne vyvinutý pre potreby rozosielania veľkých objemov e-mailov. Spĺňa požiadavky na veľkokapacitné rozosielanie dát, hromadnú prácu s kontaktmi a spätnú analýzu dát.
 

H

HTML
Jazyk, v ktorom sa odosielajú e-maily a ktoré vedia e-mailoví klienti zobraziť. Na rozdiel od jednoduchého textu umožňuje formátovanie textu, vkladanie obrázkov a tabuliek do e-mailu.
Ako na kódovanie HTML e-maiov?

I

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Internetový protokol pre vzdialený prístup k e-mailovej schránke prostredníctvom e-mailového klienta.

K

Konverze
Zmena adresáta e-mailu (respektíve obecne užívateľa internetu, návštevníka webových stránok a podobne) na zákazníka.
 
Kredit 
Počet kreditov = počet e-mailov, ktoré máte k dispozícii. V systéme Mail Komplet rozlišujeme paušálny a jednorazový platobný model.

L

Landing Page
Cieľová stránka, na ktorú prejde príjemca e-mailu po kliknutí na odkaz.

O

Obchodné oznámenie
Pod tento pojem zahrňujeme všetky formy oznámenia, ktoré sú určené k priamej či nepriamej podpore tovaru, služieb, prípadne image danej spoločnosti, osoby, podniku.
 
Oneskorené rozosielanie
Umožňuje naplánovať rozoslanie vašej kampane (prípadne viac kampaní) na požadovaný dátum. Zároveň môžete nastaviť opakované rozosielanie.
 
Open rate
Podiel doručených a otvorených emailov.
Ako sa meria miera otvorenia?

P

Podmienené akcie
Efektívny spôsob, ako ušetriť čas vám aj potenciálnym zákazníkom. Využíva sa napr. pre automatické odoslanie poďakovania po prihlásení k odberu newsletterov a ďalšie akcie.
 
POP (Post Office Protocol)
Internetový protokol, ktorý sa používa pre sťahovanie emailových správ zo vzdialeného serveru na klienta.
 
Preview text
V doslovnom preklade znamená náhľad textu. Je nutné ho vnímať ako druhý riadok predmetu e-mailu. Ukazuje sa v inboxe hneď za predmetom, môže ho teda výborne podporiť. V editoroch Mail Komplet ho nájdete hneď na prvom riadku newslettera vľavo, ako pole "Sem vložte sumarizáciu newslettera".
 
Prostý/jednoduchý text
Využíva sa ako alternatíva e-mailu v HTML a nájde využitie v prípade, že e-mailový klient nevie zobraziť HTML formát alebo ho z nejakého dôvodu blokuje. Existencia jednoduchého textu je tiež nevyhnutná preto, aby nebol e-mail vyhodnotený ako SPAM.

S

Single Opt-in
Jednoduché potvrdenie. Po zadaní e-mailu do formulára na webe je užívateľ okamžite zaradený do zoznamu. Je tu väčšie riziko zadania nesprávneho e-mailu.
 
SMTP
Internetový protokol určený pre prenos správ elektronickej pošty (e-mailov).
 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Prejav vôle adresáta, že na jeho adresu môže určitá osoba zasielať obchodné oznámenia. Môžete ho získať napr. z webového formulára, cez ktorý sa adresát prihlási k odberu, telefonicky, na obchodnej schôdzke a podobne. Obchodné informácie môžeme zaslať aj na adresy osôb, ktorým sme v minulosti poskytli svoje služby alebo produkty.
Zhrnutie vyššie vychádza zo Zákona č. 351/2011 Z. z.o elektronických komunikáciách.
 
SPAM - rozosielanie nevyžiadanej pošty
Nevyžiadaná informácia je rozoslaná bez súhlasu príjemcu (súhlas môžete získať cez webový formulár, pri osobnej komunikácii, v obchodnom styku...). Získanie tohto súhlasu ukladá zákon.
Naša anti-spamová politika.
 
SPF
Skratka pre „Sender Policy Framework“ je DNS záznam, ktorý umožňuje určiť, či môžete odosielať poštu z daného serveru. SPF slúži ako ochrana proti SPAMU. Viac sa dočítate v našom článku Ako nastaviť SPF záznamy?
 
Šablóna e-mailu
Je pripravená vo formáte HTML a dáva vášmu e-mailu požadovanú štruktúru. Pre firemnú komunikáciu je vhodné používať jednotnú korporátnu šablónu a budovať tak svoju značku. Ukážky šablón.

U

Undelivereds
Nedoručené emaily (bounce). Nenájdeme ich v zložke Odhlásení príjemcovia.

W

Webmail - e-mail zdarma
Patrí medzi najstaršie a najvyužívanejšie služby každého väčšieho portálu. V dnešnej dobe ponúka mimo prijímania a odosielania pošty aj veľa doplnkových služieb ako kalendár, poznámky, atď.
 
Welcome e-mail
Uvítací e-mail alebo séria e-mailov, ktoré prídu zákazníkovi po prihlásení sa k odberu newslettera.
 
Whitelist
Zoznam e-mailov alebo IP adries, ktoré sú potvrdené ako platní odosielatelia. Odosielateľ, ktorý je na whiteliste, má zaručené doručenie jeho e-mailu.
 
WYSIWYG
Je akronym anglickej vety „What you see is what you get“, po slovensky „čo vidíš, to dostaneš“. Jedná sa o editor, ktorý umožňuje vytváranie HTML kódu bez znalosti programovania. Nami formátovaný textový obsah sa sám prekonvertuje do HTML kódu. Ako pracovať s WYSIWYG editorom?

X

XML feed
Jednoduchý dátový súbor, slúžiaci k prepojeniu porovnávačov cien, ako je Heureka.cz alebo Zbozi.cz, priamo s našim systémom. Veľmi jednoducho a automaticky tak importujete Vaše produkty priamo do pripravovaných kampaní. Ako na to? 

Z

ZIP súbor
ZIP je formát, ktorý slúži pre kompresiu či archiváciu dát. ZIP súbor obsahuje teda jeden či viac komprimovaných súborov, čím redukujeme veľkosť uložených dát.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nenašli ste, čo ste hľadali v našom výukovom centre, ani v našich video nápovedách?
Pokiaľ potrebujete pomôcť, napíšte nám na e-mail alebo zavolajte na 541 212 143.

Naspät
hore