Anti-spamová politika - často kladené otázky

Pokiaľ nenájdete odpoveď na Vašu otázku alebo si nie ste istý svojim postupom pri  realizácii e-mail marketingu, kontaktujte nás info@webkomplet.cz.

Ako musí byť udelený súhlas so zasielaním obchodných oznámení?

Jedná sa o prejav vôle, ktorým adresát umožňuje odosielateľovi využívať jeho e-mail k rozosielaniu obchodných oznámení. Tento prejav vôle má určité vlastnosti: je vykonaný  slobodne, zřejmě a vedome.

Súhlas musí byť daný pred odoslaním obchodného oznámenia a musí byť preukázateľný. Pokiaľ existuje predchádzajúci obchodný vzťah, je rozosielanie povolené. Avšak len za podmienky, že má adresát možnosť jednoduchým spôsobom, zadarmo alebo na účet odosielateľa prejaviť  nesúhlas s rozosielaním. V krátkosti povedané, musí byť opäť prítomná možnosť odhlásienia z odberu e-mailov.

Vyššie popísaná definícia vychádza zo zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Ako najvyšší princíp by sme mali mať na mysli pravidlá slušného právania. Pokiaľ budeme s adresátmi komunikovať, pýtať sa na ich spokojnosť a nebudeme im brániť v odhlásení či prejavení ich názoru, potom bude náš e-mail marketing správny.

Čo je to obchodné oznámenie?

Zákon definuje obchodné oznámenie ako všetky formy oznámení, ktoré sú určené k priamej či nepriamej podpore tovaru, služieb, prípadne image danej spoločnosti, osoby, podniku. Do týchto  oznámení je zahrnutá aj reklama. Pozor – radí sa sem aj vyzývanie k návšteve internetových stránok! Buďte preto obozretní a vždy dbajte na pravidlá slušného správania a udržujte stálu  komunikáciu s klientom.

Môžem legálne zakúpiť databázu e-mailov so súhlasmi?

Nie. Pokiaľ na ňu rozošlete e-mail s obchodným oznámením, pôjde o nelegálnu praktiku. Súhlas  so zasielaním obchodných oznámení sa musí vzťahovať na konkrétneho odosielateľa. Teda predajca databázy, ktorý tvrdí, že vlastné súhlasy s rozosielaním obchodných oznámení, nie je schopný zaistiť tento súhlas pre bližšie nešpecifikovaný okruh odosielateľov – teda pre potenciálneho kupujúceho.

Môžem vo svojom obchodnom oznámení propagovať službu alebo výrobok tretej strany?

Na tomto mieste musíme odlíšiť zákazníkov a jedincov, ktorí sa k odberu prihlásili vlastnou  aktivitou a zvolením. Zákazníkom môžeme zasielať obdobné výrobky či služby. V druhom prípade, teda na základe súhlasu jedinca, nie je podstatné, či budú ponúkané služby a výrobky naše alebo tretej strany. V týchto prípadoch všeobecne platí, že dôležitou podmienkou (podmínkovu) je, aby oznámenie odoslal pravý držiteľ súhlasu.

Je obchodné oznámenie, ktorým dopytujem nejakú službu či produkt, nevyžiadaným obchodným oznámením?

Nie, nie je, pretože tento dopyt je spravidla výsledkom nejakej inzercie či reklamy, teda je tu  súhlas predpokladom, existuje teda už pri inzercii či reklame.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Nenašli ste, čo ste hľadali v našom výukovom centre, ani v našich video nápovedách?
Pokiaľ potrebujete pomôcť, napíšte nám na e-mail alebo zavolajte na 541 212 143.

Naspät
hore